Mutabakat Komitesi Başvuruları

Esnaf Tacir Ayrımı ve Odalar Arası Kayıt Başvuruları Süreci

11 Ocak 2023

Esnaf ve Sanatkâr Odaları Arasında veya Esnaf ve Sanatkâr Odaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bünyesindeki Odalar Arasında Üye Kayıt Zorunluluğu Bakımından Çıkacak Anlaşmazlıkları Çözümlemek Üzere Oluşturulan Mutabakat Komitelerinin Çalışma Usul ve Esasları

 

Mutabakat Komitesi değerlendirmeleri; 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu, 21.07.2007 tarih ve 26589 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/12362 sayılı Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, yürürlükteki Koordinasyon Kurulu Kararı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri, Esnaf ve Sanatkâr Odaları Arasında veya Esnaf ve Sanatkâr Odaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bünyesindeki Odalar Arasında Üye Kayıt Zorunluluğu Bakımından Çıkacak Anlaşmazlıkları Çözümlemek Üzere Oluşturulan Mutabakat Komitelerinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ ve Bakanlığımız talimatları çerçevesinde yürütülmektedir.

 

2023 Yılı İçinde Mutabakat Komitesine Yapılan Esnaf – Tacir Ayrımına İlişkin Başvurularda Değerlendirme Esasları
 
Başvurular Komite tarafından aşağıda yer alan esaslara göre değerlendirilmektedir.
 

  1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların 2022 yılı için;
 
  • Alım tutarları              : 445.000 Türk Lirasını,
  • Satış tutarları              : 635.000 Türk Lirasını,
 
  1. Bu işler dışında işlerle uğraşıp gayrisafi iş hasılatı 2022 yılı için;
 
  • Gayri safi iş hasılatı    : 440.000 Türk Lirasını,
 
  1. 1-2 numaralı alandaki işlerin birlikte yapılması halinde 2022 yılı için;
 
  • Gayri safi iş hasılatı ve satış tutarlarının toplamı : 445.000 Türk Lirasını,
 
  • Aşanlar ve Bilanço esasına tabi defter tutanlar; Tacir olarak,
 
  • Altında kalan ve İşletme ve Basit Usul esasına tabi defter tutanlar; Esnaf olarak,

Değerlendirilmektedir.