Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişi Listesi

DENİZLİ İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ BİLİRKİŞİ LİSTESİ

14 Şubat 2022

DENİZLİ İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ BİLİRKİŞİ LİSTESİ


İl Müdürlüğümüzce 12.10.2021 tarihinde “Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği” hükümleri gereğince, Denizli İlinde oturan veya mesleki faaliyetini icra eden ve başka bir Ticaret İl Müdürlüğünün sicil listesinde kayıtlı olmayan kişilerden, Denizli İl Tüketici Hakem Heyeti ile Pamukkale ve Merkezefendi İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinde bilirkişi olarak görev yapmak üzere “Bilirkişi Listesi” oluşturulacağı ile ilgili ilana çıkılmış olup, 31.12.2021 tarihinde başvurular sonlandırılmıştır.

Bu doğrultuda; yapılan tüm başvurular ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş olup, gerekli şartları taşıyanlar arasından nihai liste oluşturulmuştur.


Kamuoyuna saygıyla duyrulur.


Bilirkişi listesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.