Haksız Fiyat Artışı İle İlgili Denetimlerimiz Devam Etmekte

Müdürlüğümüz Haksız Fiyat Artışı İle İlgili Denetimlerine Devam Ediyor

03 Şubat 2021

       6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a 7244 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla beraber EK: 1. Madde olarak “Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin fiyatında fahiş artış yapılamaz.” eklenmiş ve buna bağlı olarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur. İlgili yönetmelikçe Haksız Fiyat Artışı ile ilgili denetimler Müdürlüğümüz bünyesinde devam etmektedir.